คุณสามารถรู้จักพระเจ้าได้

Home | Miracles | คุณสามารถรู้จักพระเจ้าได้

มีคนมากมายที่เราจะไม่มีวันได้พบเจอ บางคนอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะไปพบได้ และบางคนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆ คุณอาจอาศัยอยู่ที่วอชิงตัน ดี.ซี. ใกล้กับทำเนียบขาวเพียงไม่กี่ถนน แต่คุณก็ไม่สามารถพบกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ง่ายๆ

ดังนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องปกติที่พระเจ้าจะไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกันหรือเปล่า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างสรรค์สวรรค์และโลก ผู้ทรงนามบริสุทธิ์ จะทรงสามารถติดต่อกับมนุษย์ธรรมดา คนบาปคนหนึ่งในบรรดาล้านๆ คนได้อย่างไร?

แต่…ความปรารถนาอันสูงสุดในหัวใจของพระเจ้า คือ การได้พบปะกับผู้คนที่พระองค์ทรงสร้างทุกคนแบบหน้าต่อหน้า และด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงไม่ลังเลที่จะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มาสิ้นพระชนม์บนกางเขน เพื่อให้การพบหน้ากันครั้งนี้เป็นไปได้

คุณและฉันต่างก็ได้รับสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่นี้ คุณสามารถรู้จักพระเจ้าได้เพราะว่า…

  • พระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากคุณ
  • พระองค์ทรงใกล้ชิดคุณเมื่อคุณเข้าใกล้พระองค์
  • พระองค์ทรงสำแดงตัวต่อคุณด้วยพระคุณความดีของพระเยซู

ใช่แล้ว พระเยซูทรงเป็นผู้ที่ทรงเปิดเผยพระบิดาให้คุณรู้จัก พระเยซูตรัสว่า “ข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์ แก่บรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์จากโลก คนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้ว และพระองค์ประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์ และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้ว“ ‭‭ยอห์น‬ ‭17‬:‭6‬

อย่าปฏิเสธพระพรอันประเสริฐนี้ที่มีต่อตัวคุณเลยนะคะ ทุกวันนี้ คุณสามารถรู้จักพระเจ้าได้อีกครั้ง เพราะพระองค์ทรงยินดีที่จะทรงสำแดงพระองค์เองต่อคุณ
คุณคือการอัศจรรย์

Oil's Autographs-black

พระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สมัครรับการหนุนใจประจำวัน

เพิ่มเพื่อน

คุณคือการอัศจรรย์