คุณถูกเรียกให้ครอบครอง 👑 

Home | Miracles | คุณถูกเรียกให้ครอบครอง 👑 

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูมาพร้อมกับความหวังนิรันดร์ แต่ไม่เพียงเท่านั้น มันยังนำความหวังมาสู่ชีวิตของเราบนโลกใบนี้ด้วย

ลองอ่านด้วยกันว่าอัครสาวกเปาโลได้พูดไว้ในโรม 5:17 ว่าอย่างไร “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์”

ชีวิตของคุณถูกเรียกให้มีส่วนในการครอบครอง ไม่ใช่ให้ถูกบดขยี้ด้วยสถานการณ์แวดล้อมหรือความมืดมน

พระเยซูทรงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า…

  • การทดลองหรือความยากลำบากอาจทำให้เราพ่ายแพ้
  • การสูญเสียคนที่เรารักไปสามารถทำลายเราได้
  • การเลิกราเจ็บปวดแค่ไหน
  • หรือการใช้ชีวิตอยู่กับความยากลำบากทางการเงิน สามารถสร้างความทุกข์ได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงย้ำเตือนคุณในวันนี้ว่า คุณคือผู้ครอบครอง ไม่ใช่ผู้ถูกทดลอง

คุณลองดูสิ่งที่ถูกเปิดเผยไว้ในพระธรรมโรม 5:17 ที่กล่าวมาข้างบนนะคะ 

ด้วยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเจ้าทรงทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า ฤทธิ์อำนาจแห่งชีวิตใหม่ของพระองค์ กำลังดำเนินอยู่ในชีวิตของคุณ ตอนนี้และตลอดไป

เห็นไหมคะ ชีวิตของคุณถูกเรียกให้สะท้อนฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ซึ่งแตกต่างไปจากชีวิตแห่งความพ่ายแพ้ที่ศัตรูอยากให้คุณยอมรับ

ฤทธิ์อำนาจที่ทำให้พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์เป็นของคุณ คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชีวิตที่พ่ายแพ้ แต่เพื่อมีชีวิตในชัยชนะ

อย่าปล่อยให้การทดลอง เอาชนะ ครอบงำ หรือ ควบคุมคุณ… ขอให้คุณตัดสินใจในวันนี้ ที่จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นในชีวิตนี้ที่พระเจ้าทรงวางคุณไว้

ขอให้คุณได้รับพระพร และมีความสุขกับวันนี้ของคุณนะคะ

คุณคือการอัศจรรย์

Oil's Autographs-black

พระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สมัครรับการหนุนใจประจำวัน

เพิ่มเพื่อน

คุณคือการอัศจรรย์