ถ้อยคำที่ถ่ายทอดความรัก

Home | Miracles | ถ้อยคำที่ถ่ายทอดความรัก

พระธรรมสุภาษิตเป็นพระธรรมที่ถ่ายทอดคำแนะนำที่สุดยอดมาก สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทั้งเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ วิธีการดำเนินชีวิต หรือแม้แต่การตัดสินใจเลือกของเรา…

สุภาษิต 15 ได้แบ่งปันถึงเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่กับเรา เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขสถานการณ์ของความโกรธที่เราต่างต้องเผชิญ พระคัมภีร์บอกว่า “คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไป แต่คำกักขฬะเร้าโทสะ” ‭สุภาษิต‬ ‭15‬:‭1

โดยการช่วยเหลือของพระเจ้า คุณจะสามารถตอบสนองต่อคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ ด้วยคำตอบอันอ่อนโยนสุภาพได้ แทนที่จะปล่อยให้ความโกรธถือไพ่เหนือคุณ จงเข้าไปหาพระเจ้าอีกครั้ง และขอกำลังและคำพูดที่เหมาะสมจากพระองค์ 

อีกวิธีหนึ่งอยู่ในพระธรรม‭‭ยากอบ‬ ‭1‬:‭19‬-‭20 ที่กล่าวว่า “พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า”

ในการรักษาพระคำนี้ไว้ในใจ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นในการบังคับตนเอง และการจัดการอารมณ์ของคุณแล้ว (แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกควบคุมคุณ) แต่จะช่วยนำคุณเข้าไปสู่สันติภาพในความสัมพันธ์กับผู้คนอีกด้วย พระเจ้าสามารถใช้คุณ ให้นำความสันติภาพไปยังสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความโกรธเคืองได้ 

วันนี้และหลังจากนี้ ฉันขอท้าทายคุณ…ที่จะช้าในการพูด และเมื่อคุณจะพูด ก็ขอให้พูดสิ่งที่อ่อนสุภาพ

ขอให้ปากของคุณเต็มไปด้วยคำที่ถ่ายทอดสันติภาพ และความรัก จงเป็นทูตของความรักของพระเจ้า ขอให้คำที่ออกจากปากของคุณในวันนี้ เป็นคำที่นำมาซึ่งการเยียวยารักษา

คุณคือการอัศจรรย์

Oil's Autographs-black

พระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สมัครรับการหนุนใจประจำวัน

เพิ่มเพื่อน

คุณคือการอัศจรรย์