พระเจ้าทรงปรารถนาจะใช้บาดแผลของคุณ

Home | Miracles | พระเจ้าทรงปรารถนาจะใช้บาดแผลของคุณ

อาจารย์เปาโลเสนอโอกาสให้เรา ได้มองความทุกข์และแผลของเรา ผ่านมุมมองใหม่ที่แตกต่างออกไป

“ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคต” (โรม 8:18)

  • เมื่อความทุกข์ของคุณสาหัสเกินกว่าที่คุณจะแบกรับไหว
  • เมื่อมันทำให้คุณสงสัยในความรักของพระองค์
  • เมื่อคุณไม่เข้าใจเหตุผลของมัน

พระเจ้าทรงย้ำเตือนคุณอยู่ตรงนี้ว่า ศักดิ์ศรีอันล้ำเลิศที่รอคอยคุณอยู่ในสวรรค์นั้น ไม่มีอะไรเปรียบได้เลย มันจะลบเลือนความทรงจำแห่งความทุกข์ของคุณไปหมด ศักดิ์ศรีนี้วิเศษมาก และมันถูกสงวนไว้สำหรับ “ผู้ที่เอาชนะ” ดังที่อัครทูตยอห์นอธิบายไว้ในวิวรณ์

ทุกอย่างยังไม่จบ และพระเจ้ายังทรงปรารถนาจะใช้คุณเป็นเครื่องมือ… แห่งพระพรอันทรงพลังอีกด้วย

คุณจะเห็นว่า ข้อความที่ให้ชีวิตมากที่สุด มักจะพบได้ในความทุกข์ที่สาหัสที่สุด ฉันเชื่อว่า พระเจ้าทรงสามารถใช้บาดแผลในอดีต และปัจจุบันของคุณ เพื่อรักษาผู้คนรอบข้างคุณในวันนี้ได้

ขอให้คุณวางใจในพระเจ้าเป็นอันดับแรก พระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ คุณอาจจะมองเห็นเพียงความทุกข์ของช่วงเวลานี้ แต่พระองค์ทรงถือภาพรวมทั้งชีวิตของคุณไว้ในมือของพระองค์

สิ่งที่ทำให้คุณทรมานเมื่อวานนี้ สามารถนำกำลังใจมาสู่คนที่ต้องการมันอย่างยิ่งในวันนี้ได้

สิ่งที่ยังคงเจ็บปวดในวันนี้ อาจกลายเป็นแหล่งปลอบโยน และการสนับสนุนที่แท้จริงในวันพรุ่งนี้ แก่คนที่รู้สึกทุกข์หนัก

คุณอาจจะมองแผลของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อคุณรู้แล้วว่ามันอาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ เพื่อพระสิริอันล้ำเลิศของพระเจ้า

จงให้วันนี้ของคุณสามารถเป็นกำลังใจคนที่กำลังทุกข์ได้นะคะ 

คุณคือการอัศจรรย์

Oil's Autographs-black

พระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สมัครรับการหนุนใจประจำวัน

เพิ่มเพื่อน

คุณคือการอัศจรรย์