คุณต้องการ “การพักสำหรับความรัก” ไหม?

Home | Miracles | คุณต้องการ “การพักสำหรับความรัก” ไหม?

ฉันคิดว่าคุณคงมีเวลาพักเป็นประจำตลอดทั้งวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพักดื่มกาแฟ พักทานอาหารกลางวัน หรือพักเข้าห้องน้ำ การพักเหล่านี้จำเป็นสำหรับการช่วยให้คุณผ่อนคลาย เติมพลัง หรือกลับมามีแรงจูงใจอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม มีอีกประเภทของการพักที่จำเป็น ซึ่งเรามักจะละเลยหรือลืมไปเสียสนิท นั่นคือ “การพักสำหรับความรัก” ฉันแน่ใจว่าคุณสงสัยว่า “การพักสำหรับความรัก” คืออะไร… เช่นเดียวกับร่างกายของคุณ จิตวิญญาณของคุณก็ต้องการที่จะผ่อนคลาย ต้องการมีพื้นที่ให้หายใจ และรู้ว่าตัวคุณเองนั้น… เป็นที่รัก

“การพักสำหรับความรัก” นี้ ช่วยให้คุณได้ดื่มด่ำไปกับความรักที่พระเยซูทรงมีต่อคุณ

ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดของวัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จำเป็นต้อง…

  • พิจารณาถึงความรักที่พระเยซูทรงมีต่อคุณ
  • นั่งลงแทบพระบาทของพระองค์
  • ชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของพระองค์

ขอให้คุณตั้งใจฟังเสียงอันเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ ที่จะตรัสกับคุณว่า “เรารักเจ้า เหมือนกับที่พระบิดารักเรา จงคงอยู่ในความรักของเรา” (พระธรรมยอห์น 15:9)

ดังนั้น เมื่อวันที่ของคุณมีแต่เรื่องราวให้คิดมากมาย อย่าลืมที่จะหยุดสักนาที วางศีรษะของคุณลงบนบ่าของพระองค์ สัมผัสความรักของพระเยซูที่มีต่อคุณ เพื่อพักผ่อนและยิ้มไปกับความจริงที่ว่า… พระเจ้าทรงรักคุณ

อยากอธิษฐานด้วยกันตอนนี้ไหมคะ? “พระบิดาที่รัก ขอทรงสอนให้ลูกรู้จักใช้เวลาดื่มด่ำในการทรงสถิตของพระองค์ ช่วยให้ลูกสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้ตลอดทั้งวัน ในพระนามพระเยซู เอเมน”

คุณคือการอัศจรรย์

Oil's Autographs-black

พระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สมัครรับการหนุนใจประจำวัน

เพิ่มเพื่อน

คุณคือการอัศจรรย์