AMED THAI - logo white

เรายินดีส่งข้อความหนุนใจคุณทุกเช้า!
เพียง "กดเพิ่มเพื่อน" ผ่าน LINE

เพิ่มเพื่อน

หรือรับผ่านทางอีเมล
โดยลงทะเบียนที่นี่



*คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Jesus.net และ Privacy Statement.

Home | A Miracle Every Day

พระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในแต่ละวัน

อัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน

คำพยานชีวิต

“การได้อ่าน ‘อัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน’
ก็เหมือนได้รับน้ำในทะเลทราย...
ทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างมาก ”

พระเจ้าประทานกำลังแก่ฉัน
ที่จะให้อภัยผู้ที่เคยทำร้ายฉัน

ตอนนี้ฉันได้กลับใจใหม่และ
กำลังก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้า

ฉันสามารถทำทุกอย่างได้ผ่านทาง
พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังฉัน!

คุณไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่า
'อัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน'
ได้ส่งผลต่อฉันมากแค่ไหน
ฉันรู้สึกเต็มล้นไปด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในแต่ละวัน

ผู้เขียน

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อสุกัญญา อนุวงศ์ศิลปชัย เรียก "ออย" ก็ได้นะคะ ฉันได้รับการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย และได้เริ่มต้นงานรับใช้ในแผนกนักศึกษาร่วมกับ Thailand Campus Crusade for Christ ตั้งแต่ปี 2013

พระเจ้าเริ่มให้นิมิตกับฉันเกี่ยวกับพันธกิจด้านดิจิทัล ฉันเชื่อว่าดิจิทัลคืออุปกรณ์ที่พระเจ้าจะใช้ในยุคปัจจุบันนี้เพื่อนำผู้คนมาถึงพระองค์และช่วยให้ผู้เชื่อเติบโตขึ้น จากนั้นพระเจ้าได้นำให้ฉันมารับใช้ในพันธกิจดิจิทัลอยู่ประมาณ 3 ปี พระเจ้าให้ฉันค้นพบว่าพระองค์ทรงให้ของประทานแก่ฉันเป็นเรื่องของการเขียนและการหนุนใจ ที่ผ่านมาฉันเขียนบทความออนไลน์เพื่อประกาศกิตติคุณร่วมกับเพจ "รู้จักพระเจ้า" ในเฟสบุ๊ค

ตอนนี้ฉันมารับใช้กับ Jesus.net และกำลังเป็นนักเขียนให้กับ "อัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน" โดยหวังว่าสิ่งที่พระเจ้านำให้ฉันเขียนออกมานั้นจะมีส่วนในการหนุนใจและเสริมสร้างพี่น้อง

และหวังอีกว่าเราจะได้เป็นเพื่อนพี่น้องที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดการติดตามพระเยซูคริสต์ในโลกนี้นะคะ

ข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าหนุนใจฉันเป็นประจำคือ

"เพราะว่าเจ้ามีค่าในสายตาของเรา เจ้าได้รับเกียรติและเราเองรักเจ้า เราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า และให้ชนทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า" (อิสยาห์ 43:4-5)

พระเจ้าย้ำเตือนกับฉันเสมอว่า ฉันมีค่าสำหรับพระองค์ คุณเองก็เช่นกันนะคะ

ฉันอธิษฐานว่า ทุกวันที่เราได้อยู่ด้วยกันใน "อัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน" เราทั้งคู่จะตระหนักรู้เสมอว่า เรามีค่าในสายพระเนตรพระองค์ รวมถึงได้รับการเสริมกำลังและเติบโตขึ้นในความรู้และความรักในพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน

Oil's Autographs-black
Oil's image

เพียงหนึ่งคำอธิษฐาน สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้!

พระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สมัครรับการหนุนใจประจำวัน



*คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Jesus.net และ Privacy Statement.

คุณคือการอัศจรรย์!